NHÀ THÔNG MINH

9.000.000 

Điều khiển và kiểm soát toàn bộ các thiết bị trong hệ thống SmartHome. Có khả năng quản lý và điều khiển tới 1000 thiết bị. Đặt hàng ngay