CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG VCONNEX

880.000 

Phát hiện chuyển động của người/vật từ đó giúp bạn tự động đóng/mở đèn