CẢM BIẾN CỬA VCONNEX

770.000 

Thiết bị có chức năng nhận diện trạng thái và thu thập dữ liệu hoạt động đóng/mở cửa

(Lưu ý: Cần đảm bảo khoảng cách giữa 2 nửa cảm biến khi cửa đóng <20mm)