BỘ GIÁM SÁT TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG THÔNG MINH VCONNEX

1.232.000 

Xem thông số điện tiêu thụ và số tiền phải trả thời gian thực từ xa qua điện thoại

Bảo hành chính hãng 2 năm.