Switch mạng 8 cổng TP Link Ls1008G

529.000 

Thiết bị chuyển mạch giúp tăng tốc độ và mở rộng dung lượng mạng