Switch mạng 8 cổng TP Link LS1008

239.000 

Thiết bị chuyển mạch giúp tăng tốc độ và mở rộng dung lượng mạng