Switch mạng 5 cổng TP-Link LS1005

179.000 

Thiết bị chuyển mạch giúp tăng tốc độ và mở rộng dung lượng mạng