Tag Archives: smarthome

NHÀ THÔNG MINH – GIẢI PHÁP TỐI ƯU TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ

Nhà thông minh là ngôi nhà được lắp đặt các trang thiết bị điện, điện tử chúng có thể được điều khiển bằng các phương pháp tự động hoặc bán tự động. Một số tên gọi tiếng anh của nhà thông minh gồm: Home Automation, Intellihome hoặc Smarthome.