Tag Archives: Thiết bị cảm biến rò rỉ khí gas

RÒ RỈ KHÍ GAS – MỐI NGUY HẠI TIỀM ẨN TRONG MỖI GIA ĐÌNH

Sự hiện diện của chiếc bếp gas với mỗi gia đình đã hết sức quen thuộc tại Việt Nam. Nhưng để sử dụng nó một cách hoàn toàn an toàn thì không phải ai cũng làm được. Việc sử dụng không cẩn thận sẽ dẫn đến nhưng hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đó là […]