Tag Archives: tầm quan trọng của Smarthome

TECHNOLIFE – KHI BẠN THỰC SỰ LÀ ÔNG CHỦ CỦA NGÔI NHÀ

Trong cuộc sống hối hả này, chúng ta bận rộn với công việc, với những cuộc vui cùng bạn bè, và khi trở về nhà chúng ta đã mệt lả sau một ngày dài. Sẽ thế nào khi bạn chỉ cần mở cửa bằng giọng nói, chỉ cần đi đến đâu là đèn sáng đến […]